Thread: Stat update
View Single Post
  #1  
Old September 17, 2003, 08:42 PM
Tintin Tintin is offline
Moderator
BC Editorial Team
 
Join Date: August 23, 2003
Posts: 3,493
Default Partnership Records

1 : 182 Mohammad Ashraful & Mehrab Hossain, Dhaka Metropolis v Biman Bangladesh Airlines, 2000-01

2 : 205 Shahriar Hossain and Habibul Bashar, Bangladesh v MCC, 1999/00

3 : 234 Nuruzzaman & Anisur Rahman Rajshahi Division v Barisal Division, 2001-02

4 : 188 Najimuddin & Akram Khan Chittagong Division v Sylhet Division, 2002-03

5 : 295 Habibul Bashar & Hasanuzzaman Biman Bangladesh Airlines v Khulna Division, 2000-01

6 : 108 Khaled Mashud & Shamimul Haque Rajshahi Division v Khulna Division 2001-02

7 : 133 Asadullah Khan & Abdur Razzaq Khulna Division v Barisal Division 2001-02

8 : 142 Mafizul Islam & Niamur Rashid Dhaka Metropolis v Chittagong Division, 2000-01

9 : 125 Sajjad Kadir & Fahim Muntasir Dhaka Division v Sylhet Division, 2001-02

10 : 76 Ahsanullah Hasan & Ashfaq Ali Barisal Division v Khulna Division 2000-01
Reply With Quote