View Single Post
  #10  
Old May 22, 2013, 12:00 PM
simon's Avatar
simon simon is offline
Cricket Sage
 
Join Date: February 20, 2008
Favorite Player: Tam,Sak,Nasa,Mash
Posts: 24,122

hehe, u guys r good at it, Isnu miya rocks, tomakeiKhujcheyBDnouPoribohon

Mufi miya made Ji bhai oil so I make Mufi miya oil,


...dhur,kalke chutir dine bhor e BD er khela, eto bhor e uitha khela dekhte hobe,life sucks,emon keo nai je khela dekhte dibe na,phone koira bolbe Romna park e ba shongshod bhobon e ashte.
ektu agei alarm dei, khela'r agey fojor er namaz ta pori,BD jituk emon doa kori, namaz er agey Rifat miya ke ajera ekta text kori, bhabse shey ekai namaz pore,
ghum ashena , ektu Laal miya'r gaan shuni, tar agey ektu tweeter e jaya dekhi murubbi ki likhsey.
__________________
সবাই সুখে সুখী হলে বলো তবে হবে কে ভবঘুরে
Reply With Quote